« Łuk 23:39 Ewangelia Łukasza 23:40 Łuk 23:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając drugi, strofował go mówiąc: Nie boisz się ty Boga, iż wtymże osądzeniu jesteś.
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy drugi, fukał go, mówiąc: Ani ty Boga się boisz, gdyżeś téjże skaźniéj podległ?
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy drugi, fukał go mówiąc: I Boga się ty nie boisz, iż w tymże sądzie jesteś?
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając drugi, gromił go mówiąc: I ty się Boga nie boisz, chociażeś jest w temże skazaniu?
5.GDAŃSKA.2017Lecz drugi odezwał się, gromiąc go słowami: I ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę?
6.SZCZEPAŃSKIAle drugi odezwał się, i karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, choć tę samą karę ponosisz?
7.MARIAWICIA odpowiadając drugi, gromił go mówiąc: Ani ty się Boga nie boisz, chociażeś tej samej kaźni podległ.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale drugi łotr przyganiał mu to i powiedział: „Ty nawet Boga się nie boisz?
9.GRZYM1936Ale drugi go zgromił, mówiąc: Jeszcze się Boga nie boisz, chociaż tą samą ponosisz karę?
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając drugi zgromił go, mówiąc: Ani ty się Boga nie boisz, choć tę samą ponosisz karę.
11.DĄBR.GR.1961A drugi odpowiadając zgromił go, mówiąc: Nawet Boga się nie boisz, choć tę samą ponosisz karę?
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
13.BRYTYJKADrugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?
14.POZNAŃSKAA drugi karcąc go rzekł: - Czy ty (nawet teraz) nie boisz się Boga, kiedy cierpisz tę samą karę?
15.WARSZ.PRASKAW odpowiedzi na to drugi skarcił go mówiąc: Nawet ty nie boisz się Boga, choć cierpisz wskutek tego samego skazania.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A drugi, odpowiadając, gromił go, mówiąc: Ty się nawet Boga nie boisz, że jesteś na tym samym sądzie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugi natomiast skarcił go: Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok?
18.TOR.PRZ.2023A odpowiadając, drugi gromił go, mówiąc: Czy ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?