« Łuk 23:48 Ewangelia Łukasza 23:49 Łuk 23:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stali lepak wszytcy znajomi jego zdaleka, i niewiasty które społem za nim przyszły były z Galileie, widziały to.
2.WUJEK.1923A wszyscy jego znajomi z daleka stali i niewiasty, które były za nim przyszły z Galilei, na to patrząc.
3.RAKOW.NTA stali wszyscy znajomi jego z daleka, i niewiasty, które były społu przyszły za nim od Galileiey, patrząc na te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A znajomi jego wszyscy z daleka stali, i niewiasty, które za nim były przyszły z Galilei, przypatrując się temu.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy zaś jego znajomi stali z daleka, przypatrując się temu, również kobiety, które przyszły za nim z Galilei.
6.SZCZEPAŃSKIA zdaleka stali wszyscy Jego znajomi, i niewiasty, co razem z Nim przyszły z Galilei, i temu się przypatrywały.
7.MARIAWICIStali też tam wszyscy znajomi Jego zdaleka i niewiasty, które były przyszły za Nim z Galilei, patrząc na to.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wszyscy znajomi Jezusa, także i niewiasty, przybyłe za nim z Galilei, stali z daleka i patrzyli na to, co się dzieje.
9.GRZYM1936Przyjaciele zaś jego i niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, stały opodal, patrząc na to.
10.DĄBR.WUL.1973Tymczasem wszyscy znajomi jego stali z daleka, przypatrując się wraz z niewiastami, które przyszły były za nim z Galilei.
11.DĄBR.GR.1961Tymczasem wszyscy znajomi jego stali z daleka, przypatrując się wraz z niewiastami, które przyszły były za nim z Galilei.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.
13.BRYTYJKAWszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to.
14.POZNAŃSKAA wszyscy Jego znajomi, a zwłaszcza niewiasty, które szły za Nim od Galilei, patrzyli na to z daleka.
15.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś znajomi Jego stali z daleka, razem z kobietami, które Mu towarzyszyły od samej Galilei. I przypatrywali się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy jego znajomi i niewiasty, które towarzyszyły mu z Galilei, oglądali to, stojąc z daleka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCi wszyscy natomiast, którzy znali Jezusa, stali z daleka i patrzyli. Wśród nich były też kobiety, które całą grupą podążały za Nim z Galilei.
18.TOR.PRZ.2023I stali z daleka wszyscy, którzy Go znali, i kobiety, które współtowarzyszyły Mu od Galilei, patrzące na to.