« Łuk 23:50 Ewangelia Łukasza 23:51 Łuk 23:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten nie zezwalał radzie i sprawie jich, od Arymatheie miasta Judskiego, który też oczekawał i sam królestwa Bożego.
2.WUJEK.1923(Ten był nie zezwolił na radę i na uczynki ich) z Arymatyi, miasta Żydowskiéj ziemie, który téż i sam oczekawał królestwa Bożego:
3.RAKOW.NT(Ten nie był zezwalający na radę i na sprawę ich) z Arymatyey miasta Judskiego; który oczekawał i sam onego Królestwa Bożego.
4.GDAŃSKA.1881Który był nie zezwolił na radę i na uczynek ich, z Arymatyi, miasta Judzkiego, który też oczekiwał królestwa Bożego;
5.GDAŃSKA.2017Nie zgadzał się on z ich uchwałą i czynem. Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego, i oczekiwał królestwa Bożego.
6.SZCZEPAŃSKIktóry nie zgodził się na ich wyrok i czyny, a sam także oczekiwał królestwa Bożego,
7.MARIAWICI– a ten był nie przyzwolił na radę i uczynki ich, – z Arymathei, miasta Judzkiej ziemi, który też i sam oczekiwał Królestwa Bożego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten nie głosował za jej uchwałą i nie godził się też na takie postępowanie. Z Arymatei był on rodem, z miasteczka położonego w Judei, i oczekiwał z tęsknotą królestwa Bożego.
9.GRZYM1936który nie godził się na ich rady i czyny - a był rodem z Arymatei, miasta żydowskiego, który też oczekiwał królestwa Bożego,
10.DĄBR.WUL.1973nie godzący się na ich wyrok i czyny, a oczekujący Królestwa Bożego.
11.DĄBR.GR.1961nie godzący się z tym, co uradzili i wypełnili, a oczekujący Królestwa Bożego;
12.TYSIĄCL.WYD5Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego.
13.BRYTYJKAZ żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem, i oczekiwał Królestwa Bożego,
14.POZNAŃSKAktóry pochodził z Arymatei, miasta judejskiego, nie zgadzał się z radą i jej postępowaniem, ale oczekiwał królestwa Bożego.
15.WARSZ.PRASKANie zgadzał się on ani z ich uchwałą, ani z czynami. Pochodził z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał również przyjścia królestwa Bożego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który nie zgadzał się z ich planem, postępowaniem, i który oczekiwał Królestwa Boga;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zgadzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni. Józef pochodził z żydowskiego miasta Arymatea i żył nadzieją nadejścia Królestwa Bożego.
18.TOR.PRZ.2023Z Arymatei, miasta Judei, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, który nie głosował za postanowieniem Rady i ich czynem,