« Łuk 23:54 Ewangelia Łukasza 23:55 Łuk 23:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szedszy też niewiasty które były przyszły znim z Galileie, oglądały grób, i jako położone było ciało jego.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy niewiasty, które były z nim przyszły z Galilei, widziały grób, i jako było położono ciało jego.
3.RAKOW.NTSzły też za nim i niewiasty, które były przyszły z nim z Galileiey, przypatrowały się grobowi, i jako było położone ciało jego.
4.GDAŃSKA.1881Poszedłszy też za nim i niewiasty, które były z nim przyszły z Galilei, oglądały grób, i jako było położone ciało jego.
5.GDAŃSKA.2017Poszły też za nim kobiety, które przybyły z nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak złożono jego ciało.
6.SZCZEPAŃSKINiewiasty zaś, które wraz z Nim wybrały się z Galilei, odprowadziły Ciało, i patrzyły na grób, i jak Ciało Jego złożono.
7.MARIAWICIA idąc za Nim one niewiasty, które były z Nim przyszły z Galilei, widziały grób i jako było położone Ciało Jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Niewiasty, które towarzyszyły były Jezusowi od Galilei, przyłączyły się do orszaku pogrzebowego; widziały one dokładnie grób i przypatrywały się, jak w nim złożono ciało jego.
9.GRZYM1936Niewiasty zaś, które przyszły za nim z Galilei, poszły zobaczyć grób i jak go pochowano.
10.DĄBR.WUL.1973Przybyły też i niewiasty, które przyszły za nim z Galilei, i widziały grób, i jak złożono ciało jego.
11.DĄBR.GR.1961Przybyły też i niewiasty, które przyszły za nim z Galilei, widziały grób i jak złożono ciało jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa.
13.BRYTYJKAA szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego;
14.POZNAŃSKAPrzyszły też z nim niewiasty, które przybyły z Jezusem z Galilei, i przyglądały się grobowi i złożeniu do niego ciała.
15.WARSZ.PRASKATowarzyszyły mu kobiety, które przyszły z Nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak zostało złożone Jego ciało.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale też towarzyszące niewiasty, przybyłe z Galilei, które były razem z nim, obejrzały grobowiec oraz jak zostało położone jego ciało.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem kobiety, które całą grupą przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i patrzyły, jak składano ciało.
18.TOR.PRZ.2023A poszły za nim i kobiety, które razem z Jezusem przyszły z Galilei, oglądając grobowiec i jak zostało położone Jego ciało.