« Łuk 24:12 Ewangelia Łukasza 24:13 Łuk 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto dwa z nich byli idący wtenże dzień do wsi, do której stajan sześćdziesiąt od Jeruzalema, której imię Emmaus.
2.WUJEK.1923A oto dwaj z nich tegóż dnia szli do miasteczka, które było na sześćdziesiąt stajów od Jeruzalem, na imię Emmaus.
3.RAKOW.NTA oto, dwa z nich szli w onże dzień do miasteczka, które było na stajań sześćidziesiąt od Jeruzalem, którego imię Emmaus.
4.GDAŃSKA.1881A oto dwaj z nich tegoż dnia szli do miasteczka, które było na sześćdziesiąt stajan od Jeruzalemu, które zwano Emaus.
5.GDAŃSKA.2017A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, która była oddalona o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKIA oto dwaj z pośród nich szli tego samego dnia do wioski, zwanej Emmaus, odległej sześćdziesiąt stadyów od Jerozolimy;
7.MARIAWICIA oto dwaj z nich szli tegoż dnia do miasteczka, które było na sześćdziesiąt stajań od Jeruzalem, a które zwano Emmaus.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tegoż jeszcze dnia szło dwóch z ich grona do sioła, zwanego Emmaus, odległego od Jerozolimy o półtrzeciej godziny drogi.
9.GRZYM1936Tego samego dnia dwóch uczniów szło do miasteczka Emaus, które było o sześć stajań od Jerozolimy.
10.DĄBR.WUL.1973A oto dwaj z nich tegoż dnia szli do miasteczka, zwanego Emaus, które oddalone było o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem.
11.DĄBR.GR.1961A oto dwaj z nich tegoż dnia szli do miasteczka, zwanego Emaus, które oddalone było o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem.
12.TYSIĄCL.WYD5Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem.
13.BRYTYJKAI oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
14.POZNAŃSKAA dwóch z nich szło tego właśnie dnia do miasteczka, które leżało sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem, a zwało się Emmaus.
15.WARSZ.PRASKALecz oto dwaj spośród nich poszli tego samego dnia do miasteczka Emaus, które było odległe o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oto dwaj z nich, w tym samym dniu szli do miasteczka oddalonego sześćdziesiąt stadionów od Jerozolimy, które zwano Emaus.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emmaus, leżącej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
18.TOR.PRZ.2023A oto dwaj z nich w tym samym dniu szli do miasteczka, które było oddalone sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy, które zwano Emaus.