« Łuk 24:14 Ewangelia Łukasza 24:15 Łuk 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy z sobą rozmawiali i gadali, tedy Jesus przybliżywszy się szedł znimi.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy rozmawiali i społu się pytali, i sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy rozmawiali oni i sprzeczali się, i sam Jezus przybliżywszy się szedł pospołu z nimi;
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy oni rozmawiali i wespół się pytali, że i Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi.
5.GDAŃSKA.2017A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus zbliżył się i szedł razem z nimi;
7.MARIAWICII stało się, gdy rozmawiali i między sobą się pytali, że i Sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Kiedy tak gawędzili i rozprawiali, nadszedł sam Jezus i przyłączył się do nich.
9.GRZYM1936A kiedy oni rozmawiali z sobą o całem tem zdarzeniu i rozważali je, Jezus we własnej osobie, przybliżył się i towarzyszył im.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, podczas gdy rozmawiali i wzajemnie się pytali, że sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, że podczas gdy rozmawiali i wzajemnie się pytali, sam Jezus przybliżywszy się, szedł z nimi.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
13.BRYTYJKAA gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi.
14.POZNAŃSKAKiedy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus zbliżył się do nich i szedł z nimi.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy tak rozprawiali i zastanawiali się wspólnie, przyłączył się do nich sam Jezus i szedł z nimi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie ich rozmowy oraz dociekań wydarzyło się, że sam Jezus się zbliżył oraz szedł razem z nimi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, że gdy oni rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i szedł razem z nimi.