« Łuk 24:17 Ewangelia Łukasza 24:18 Łuk 24:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając jeden któremu imię Kleopas, rzekł k niemu: Ty sam przychodzień w Jeruzalemie, że niewiesz co się stało wniem w te dni?
2.WUJEK.1923A odpowiadając jeden, któremu imię Kleophas, rzekł mu: Tyś sam gościem w Jeruzalem, a nie wiesz, co się w nim w te dni działo?
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy jeden któremu było imię Kleopas, rzekł do niego: Tyżeś sam tylko przychodniem w Jeruzalem, i nie poznałeś tych rzeczy które się sstały w nim we dni te?
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając mu jeden, któremu było imię Kleofas, rzekł mu: Tyś sam przychodniem w Jeruzalemie, a nie wiesz, co się w niem w tych dniach stało?
5.GDAŃSKA.2017A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało?
6.SZCZEPAŃSKIJeden zaś, imieniem Kleopas, odezwał się i rzekł doń: Czyś Ty jedynie obcym w Jerozolimie, że nie wiesz, co się tam w tych dniach wydarzyło?
7.MARIAWICIA odpowiadając jeden, któremu imię Kleofas, rzekł do Niego: Ty sam jesteś pielgrzymem w Jeruzalem, a nie dowiedziałeś się tego, co się w niem w te dni stało?
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeden z nich, imieniem Kleofas, odezwał się: „Czyżbyś ty sam jeden z przybyłych do Jerozolimy pątników, nie miał wiedzieć, co się tam w tych dniach działo?”.
9.GRZYM1936A jeden z nich, Kleofas, rzecze mu na to: Jesteś pielgrzymem z Jerozolimy, a nie wiesz, co się tam ostatnich dni działo?
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając jeden z nich, imieniem Kleofas, rzekł do niego: Czyżeś ty sam przechodniem w Jerozolimie, że nie wiesz, co się w niej w tych dniach stało?
11.DĄBR.GR.1961I odpowiadając jeden z nich imieniem Kleofas, rzekł do niego: Czyżeś ty sam przechodniem w Jerozolimie, że nie wiesz, co się w niej w tych dniach wydarzyło?
12.TYSIĄCL.WYD5A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało.
13.BRYTYJKAA odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało?
14.POZNAŃSKAA jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział Mu: - Jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie, co się w nim stało w tych dniach.
15.WARSZ.PRASKAWtedy jeden z nich, ten, któremu było na imię Kleofas, powiedział: To ty mieszkasz w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam stało w ciągu ostatnich dni?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś odpowiadając, jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego: Ty jedyny jesteś przybyszem w pobliże Jerozolimy, a nie wiesz o tych sprawach, które się w tych dniach w niej dokonały?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział: Chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło.
18.TOR.PRZ.2023A jeden z nich o imieniu Kleofas w odpowiedzi, rzekł Mu: Czy Ty jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie o tym, co się w niej stało w tych dniach?