« Łuk 24:25 Ewangelia Łukasza 24:26 Łuk 24:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie trzebali było tego ucierpieć Christusowi, i wniść do sławy swej?
2.WUJEK.1923Izaż nie było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus i tak wszedł do chwały swojéj?
3.RAKOW.NTIzali tych rzeczy nie było potrzeba cierpieć Christusowi, i wniść do onej chwały swej?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnijść do chwały swojej?
5.GDAŃSKA.2017Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały?
6.SZCZEPAŃSKICzyż nie trzeba było, aby Chrystus to wycierpiał i [tak] wszedł do chwały swojej?
7.MARIAWICIIzali nie było potrzeba, aby to ucierpiał Chrystus i tak wszedł do Chwały Swojej?
8.BIESZK.ŁUK.1931Czyż nie było potrzeba, aby Chrystus to cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?”.
9.GRZYM1936Czyż nie było potrzeba, aby Chrystus to wszystko wycierpiał i tak wszedł do chwały swojej!
10.DĄBR.WUL.1973Czyż nie potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?
11.DĄBR.GR.1961Czyż nie potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?
12.TYSIĄCL.WYD5Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?
13.BRYTYJKACzyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały?
14.POZNAŃSKACzyż Mesjasz nie musiał tego wycierpieć i tak wejść do swojej chwały?
15.WARSZ.PRASKACzyż nie tak właśnie miał cierpieć Mesjasz, żeby potem wejść do swej chwały?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć oraz wejść do swej chwały?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały?
18.TOR.PRZ.2023Czyż Mesjasz nie musiał tego wycierpieć i tak wejść do swojej chwały?”