« Łuk 24:33 Ewangelia Łukasza 24:34 Łuk 24:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiące, iż powstał Pan prawdziwie, i ukazał się Symonowi.
2.WUJEK.1923Powiadających: Iż wstał Pan prawdziwie, i ukazał się Symonowi.
3.RAKOW.NTMówiących: Iż wzbudzon jest Pan prawdziwie, i widziany jest od Symona.
4.GDAŃSKA.1881Powiadających: Iż wstał Pan prawdziwie, i ukazał się Szymonowi.
5.GDAŃSKA.2017Ci mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
6.SZCZEPAŃSKIktórzy mówili: W istocie Pan zmartwychwstał, i ukazał się Szymonowi.
7.MARIAWICIpowiadających: Że wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ci znów obwieścili im: „Zmartwychwstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi!”.
9.GRZYM1936którzy im powiedzieli: Pan zmartwychwstał prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
10.DĄBR.WUL.1973mówiących, iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
11.DĄBR.GR.1961mówiących: Iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
12.TYSIĄCL.WYD5którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
13.BRYTYJKAMówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
14.POZNAŃSKAktórzy mówili: - Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
15.WARSZ.PRASKAI ci powiedzieli, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co mówili, że istotnie Pan się podniósł oraz ukazał się Szymonowi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUtrzymywali oni: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
18.TOR.PRZ.2023Mówiących, że prawdziwie Pan powstał z martwych i ukazał się Szymonowi.