« Łuk 24:34 Ewangelia Łukasza 24:35 Łuk 24:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci powiedali co (było) na drodze, i jako go poznali w łamaniu chleba.
2.WUJEK.1923A oni powiadali, co się działo w drodze, i jako go poznali w łamaniu chleba.
3.RAKOW.NTA oni wyłożyli co się działo w drodze, i jako poznany był od nich w łamaniu chleba.
4.GDAŃSKA.1881A oni też powiedzieli, co się stało w drodze, i jako go poznali w łamaniu chleba.
5.GDAŃSKA.2017Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś opowiedzieli swoje spotkanie w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
7.MARIAWICITedy też i oni opowiadali to, co się działo w drodze, i jako Go poznali w łamaniu Chleba.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oni zaś jęli opowiadać, co się im wydarzyło w drodze, i jak go poznali po łamaniu chleba.
9.GRZYM1936A oni też opowiedzieli o tem, co zaszło w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
10.DĄBR.WUL.1973A oni opowiadali, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
11.DĄBR.GR.1961A oni opowiadali, co się stało w drodze i jak go poznali w łamaniu chleba.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
13.BRYTYJKAA oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba.
14.POZNAŃSKAOni także opowiadali o tym co zaszło w drodze i jak Go poznali po łamaniu chleba.
15.WARSZ.PRASKAOni zaś opowiadali o tym, co im się przydarzyło podczas podróży i jak Go rozpoznali w czasie łamania chleba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni opowiedzieli to, co się wydarzyło w drodze oraz jak go poznali przy łamaniu chleba.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCi z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak Go rozpoznali po łamaniu chleba.
18.TOR.PRZ.2023A oni wyjaśnili, co stało się w drodze, i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba.