« Łuk 24:46 Ewangelia Łukasza 24:47 Łuk 24:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przepowiedać w imieniu jego pokajanie i odpuszczenie grzechów, na wszytki narody, począwszy od Jeruzalema.
2.WUJEK.1923A żeby była przepowiadana w imię jego pokuta i odpuszczenie grzechów po wszystkich narodziech, począwszy od Jeruzalem.
3.RAKOW.NTI aby było obwoływane w imię jego pokajanie i odpuszczenie grzechów po wszytkich narodziech, począwszy od Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881I aby była kazana w imieniu jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKIi aby w Jego Imieniu głoszono wszystkim narodom pokutę i odpuszczenie grzechów, zarzynając od Jerozolimy.
7.MARIAWICIi żeby była przepowiadana w Imię Jego pokuta i odpuszczenie grzechów po wszystkich narodach, począwszy od Jeruzalem.
8.BIESZK.ŁUK.1931W jego imię należy wzywać wszystkie narody, od Jerozolimy począwszy, by się nawróciły i uzyskały odpuszczenie grzechów.
9.GRZYM1936i że w imię jego miała być głoszona pokuta na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
10.DĄBR.WUL.1973I aby w jego imieniu wszystkim narodom była głoszona pokuta i odpuszczenie grzechów, poczynając od Jerozolimy.
11.DĄBR.GR.1961I aby w jego imieniu wszystkim narodom była głoszona pokuta i odpuszczenie grzechów, poczynając od Jerozolimy.
12.TYSIĄCL.WYD5w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.
13.BRYTYJKAI że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.
14.POZNAŃSKAW Imię Jego wzywać się będzie wszystkie narody, począwszy od Jeruzalem, do nawrócenia dającego odpuszczenie grzechów.
15.WARSZ.PRASKAW Jego imię trzeba też głosić wszystkim ludom, rozpoczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzięki jego Imieniu aż do wszystkich narodów, począwszy od Jerozolimy ma też zostać podana do wiadomości skrucha i odpuszczenie grzechów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom - poczynając od Jerozolimy - opamiętanie dla przebaczenia grzechów.
18.TOR.PRZ.2023A w Jego imię ma być głoszone upamiętanie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, zaczynając od Jeruzalem.