« Łuk 24:48 Ewangelia Łukasza 24:49 Łuk 24:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto ja poślę obietnicę ojca mego na was; wy lepak trwajcie w mieście, aż obleczeni będziecie siłą zwysoka.
2.WUJEK.1923A Ja posyłam obietnicę Ojca mego na was, a wy siedźcie w mieście, aż będziecie obleczeni mocą z wysokości.
3.RAKOW.NTA oto, ja posyłam obietnicę Ojca mego na was; a wy siedźcie w mieście Jeruzalem, ażbyście byli przyodziani mocą z wysokości.
4.GDAŃSKA.1881A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości.
5.GDAŃSKA.2017A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.
6.SZCZEPAŃSKIA <oto> Ja zsyłam na was Obietnicę Ojca mego; wy zaś pozostańcie w mieście, aż obleczecie się mocą z wysoka.
7.MARIAWICII oto Ja posyłam Obiecanego od Ojca Mojego na was: wy tedy siedźcie w mieście, aż będziecie obleczeni mocą z wysokości.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ja zaś ześlę na was Tego, którego obiecał Ojciec mój. Powinniście przeto pozostać w mieście, dopóki nie będziecie napełnieni mocą z wysokości”.
9.GRZYM1936Ja zaś zsyłam na was obietnicę ojca mego, a wy zostańcie w mieście, aż będziecie obleczeni mocą z wysoka.
10.DĄBR.WUL.1973A ja zsyłam na was obietnicę Ojca mego. Wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości.
11.DĄBR.GR.1961A oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca mego. Wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.
12.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka.
13.BRYTYJKAA oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.
14.POZNAŃSKAI ześlę na was dar obiecany przez mojego Ojca. Wy zaś zostańcie w mieście, aż nie otrzymacie mocy z wysokości.
15.WARSZ.PRASKAA ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście aż do czasu przyodziania się w moc z wysoka.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto ja wysyłam do was obietnicę mojego Ojca; ale zostańcie w mieście Jerozolimie, aż nie będziecie odziani mocą z wysokości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba.
18.TOR.PRZ.2023I oto ja posyłam do was obietnicę Ojca mojego, a wy pozostańcie w mieście Jeruzalem, aż zostaniecie przyobleczeni w moc z wysokości.”