« Łuk 24:51 Ewangelia Łukasza 24:52 Łuk 24:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni kłaniając się jemu, wrócili się do Jeruzalema z radością wielką,
2.WUJEK.1923A oni pokłon uczyniwszy, wrócili się do Jeruzalem z weselem wielkiem.
3.RAKOW.NTA oni pokłoniwszy się jemu, wrócili się do Jeruzalem z weselem wielkim.
4.GDAŃSKA.1881A oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką.
5.GDAŃSKA.2017A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś {oddali <Mu> pokłon, i} z wielkiem weselem wrócili do Jerozolimy.
7.MARIAWICIA oni upadłszy, uczynili Mu pokłon i wrócili się do Jeruzalem z radością wielką.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oni zaś, oddawszy mu pokłon, powrócili z wielkiem weselem do Jerozolimy.
9.GRZYM1936A oni cześć mu oddali i wrócili się do Jerozolimy z wielką radością.
10.DĄBR.WUL.1973A oni złożywszy pokłon wrócili do Jeruzalem z radością wielką.
11.DĄBR.GR.1961A oni złożywszy mu pokłon wrócili do Jeruzalem z radością wielką.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem,
13.BRYTYJKAA oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością.
14.POZNAŃSKAOni zaś (oddawszy Mu pokłon) powrócili z wielką radością do Jeruzalem
15.WARSZ.PRASKAA oni, oddawszy Mu pokłon, wrócili do Jerozolimy radując się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni mu się pokłonili oraz z wielką radością wrócili do Jerozolimy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast pokłonili Mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy.
18.TOR.PRZ.2023A oni oddali Mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością.