« Łuk 3:17 Ewangelia Łukasza 3:18 Łuk 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiele przeto i inych(rzeczy) napominając, opowiedał ludowi.
2.WUJEK.1923Wieleć i innych rzeczy napominając opowiadał ludowi.
3.RAKOW.NTWieleć tedy i innych rzeczy napominając odpowiedał onemu ludowi.
4.GDAŃSKA.1881A tak wiele i innych rzeczy napominając, odpowiadał ludowi.
5.GDAŃSKA.2017A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień.
6.SZCZEPAŃSKIWiele też innych upomnień dawał, głosząc ludowi dobrą Nowinę.
7.MARIAWICIWiele też i innych rzeczy, napominając, oznajmiał ludowi dobrą nowinę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeszcze wiele innych dawał ludowi napomnień.
9.GRZYM1936Takie i tym podobne nauki wygłaszał do ludu.
10.DĄBR.WUL.1973Wiele też innych rzeczy, napominając, głosił ludowi.
11.DĄBR.GR.1961Wiele też innych rzeczy, napominając, głosił ludowi.
12.TYSIĄCL.WYD5Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
13.BRYTYJKAWiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę.
14.POZNAŃSKAGłosił więc dobrą nowinę, dając ludowi także wiele innych pouczeń.
15.WARSZ.PRASKAI do wielu innych rzeczy nawoływał, głosząc ludowi Ewangelię.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wiele głosił ludowi, wzywając także innych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę.
18.TOR.PRZ.2023W wielu też i innych słowach zachęty, głosił dobrą nowinę ludowi.