« Łuk 3:36 Ewangelia Łukasza 3:37 Łuk 3:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mathusalów, Enochów, Jaredów, Malalcelów, Kainanów,
2.WUJEK.1923(3:38) Który był Mathusale, który był Enoch, który był Jared, który był Malaleel, który był Kainan,
3.RAKOW.NTMathusalowego, Enochowego, Jaredowego, Maleleelowego, Kainanowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Matusalemowego, syna Enochowego, syna Jaredowego, syna Malaleelowego, syna Kainanowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Matusali, syna Enocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana,
7.MARIAWICIktóry był Mathuzalema, który był Enocha który był Jareda, który był Malaleela, który był Kainana,
8.BIESZK.ŁUK.1931Matuzala, Enoch, Jared, Malaleel, Kainan,
9.GRZYM1936Matusalema, Enocha, Jareda, Malaleela, Kajnana,
10.DĄBR.WUL.1973syna Matuzala, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana,
11.DĄBR.GR.1961syna Matuzala, syna Henocha, syna Jareda, syna Maleleela, syna Kainama,
12.TYSIĄCL.WYD5syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
13.BRYTYJKASyna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama,
14.POZNAŃSKAsyna Matuzala, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
15.WARSZ.PRASKAsyna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Matusala, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMatusali, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama,
18.TOR.PRZ.2023Syna Matusali, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana,