« Łuk 6:12 Ewangelia Łukasza 6:13 Łuk 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był dzień, przyzwał ucznie swoje, i wybrał z nich dwanaści, które i posłańcami nazwał.
2.WUJEK.1923A gdy był dzień, przyzwał uczniów swych i wybrał z nich dwunaście, które téż nazwał Apostoły:
3.RAKOW.NTA gdy był dzień, przywołał uczniów swych; a wybrawszy z nich dwanaście, które też Apostoły nazwał:
4.GDAŃSKA.1881A gdy był dzień, zwołał uczniów swych i wybrał z nich dwanaście, które też nazwał Apostołami:
5.GDAŃSKA.2017A gdy nastał dzień, przywołał swych uczniów i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
6.SZCZEPAŃSKIA skoro dzień nastał, przywołał uczniów swych, i wybrał z pomiędzy nich dwunastu, których też nazwał Apostołami:
7.MARIAWICIA gdy nastał dzień, wezwał uczniów Swych, i wybrał z nich dwunastu, których i Apostołami nazwał:
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
9.GRZYM1936Z dniem zaś zawołał wszystkich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami:
10.DĄBR.WUL.1973A skoro nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał Apostołami:
11.DĄBR.GR.1961A skoro nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał Apostołami:
12.TYSIĄCL.WYD5Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
13.BRYTYJKAA gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
14.POZNAŃSKAa kiedy nastał dzień, wezwał swoich uczniów, wybrał z nich dwunastu i nazwał ich apostołami.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy nastał dzień, zwołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, i nazwał ich apostołami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy stał się dzień, przemówił do swoich uczniów, wybrał sobie dwunastu z nich i tych nazwał apostołami:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu, których też nazwał apostołami:
18.TOR.PRZ.2023A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał sobie z nich dwunastu, których też nazwał apostołami: