« Łuk 6:25 Ewangelia Łukasza 6:26 Łuk 6:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam, gdy dobrze wam mówić będą ludzie, po temuż bo czynili fałszywym prorokom ojcowie jich.
2.WUJEK.1923Biada, kiedy o was dobrze mówić będą ludzie; bo wedle tego czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.
3.RAKOW.NTBiada wam, gdy dobrorzeczyć wam będą wszyscy ludzie! bo także czynili fałszywym Prorokom Ojcowie ich.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie; bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków.
6.SZCZEPAŃSKIBiada, gdy was ludzie wielbić będą; tak samo bowiem czynili ich ojcowie fałszywym prorokom.
7.MARIAWICIBiada wam, gdyby o was dobrze mówili wszyscy ludzie, boć tym sposobem czynili (fałszywym) prorokom ojcowie ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam, kiedy wszyscy ludzie wam schlebiać będą! Bo ojcowie ich tak samo czynili prorokom fałszywym.
9.GRZYM1936Biada wam, gdy was ludzie chwalić będą, bo i ojcowie ich tak postępowali z fałszywymi prorokami.
10.DĄBR.WUL.1973Biada, gdy o was ludzie dobrze mówić będą, tak samo bowiem fałszywym prorokom czynili ojcowie ich.
11.DĄBR.GR.1961Biada, gdy dobrze o was mówić będą wszyscy ludzie, tak samo bowiem fałszywym prorokom czynili ojcowie ich.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
13.BRYTYJKABiada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.
14.POZNAŃSKABiada, kiedy wszyscy będą o was pochlebnie się wyrażać, bo ich ojcowie to samo czynili z fałszywymi prorokami.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, gdy wszyscy ludzie poczną was otaczać pochlebstwami. Tak samo przecież ich ojcowie czynili kiedyś fałszywym prorokom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, gdyby o was dobrze mówili wszyscy ludzie; bo ich ojcowie na wzór tych rzeczy czynili fałszywym prorokom.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach.
18.TOR.PRZ.2023Biada wam, jeśli dobrze będą o was mówić wszyscy ludzie; bo ich ojcowie tak czynili fałszywym prorokom.