« Łuk 6:32 Ewangelia Łukasza 6:33 Łuk 6:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli dobrze czynicie dobrze czyniącym wam, jaka wam dzięka jest? Ano grzesznicy toż czynią.
2.WUJEK.1923A jeźli dobrze uczynicie tym, którzy wam dobrze czynią, co za dziękę macie? albowiem i grzesznicy to czynią.
3.RAKOW.NTA jeśli dobrze czynicie onym którzy wam dobrze czynią, co wam jest za łaska? abowiemci i grzesznicy toż czynią.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie? albowiem toż i grzesznicy właśnie czynią.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo.
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli czynicie dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż jest wasza zasługa? Wszak i grzesznicy to <samo> czynią!
7.MARIAWICIA jeślibyście dobrze czynili tym tylko, którzy wam dobrze czynią, to cóż za łaskę za to mieć będziecie? Albowiem i grzesznicy toż czynią.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeśli dobrze czynicie tylko swoim dobroczyńcom, jakaż jest wasza zasługa? To czynią przecież i grzesznicy.
9.GRZYM1936Jeśli czynicie dobrze dobroczyńcom waszym, cóż za zasługę macie? Tak samo grzesznicy postępują.
10.DĄBR.WUL.1973A gdybyście czynili dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż dla was zapłata? Nawet i grzesznicy to czynią.
11.DĄBR.GR.1961A gdybyście czynili dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż dla was zapłata? Nawet grzesznicy to czynią.
12.TYSIĄCL.WYD5I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
13.BRYTYJKAJeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią.
14.POZNAŃSKAA jeśli czynicie dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, to czymże się chcecie chwalić? Przecież grzesznicy czynią to samo.
15.WARSZ.PRASKAA jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy i wam dobrze czynią, to cóż to za dobrodziejstwo z waszej strony? Przecież grzesznicy tak samo postępują.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli będziecie dobrze czynić tym, którzy wam dobrze czynią, jaka jest w was życzliwość? Bo ci, co grzeszą też to czynią.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo.
18.TOR.PRZ.2023A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jaka się wam należy wdzięczność? Albowiem i grzesznicy to samo czynią.