« Łuk 6:33 Ewangelia Łukasza 6:34 Łuk 6:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli pożyczacie od których się spodziewacie odebrać, jaka wam dzięka jest? Ano i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrali tak wiele.
2.WUJEK.1923A jeźli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, co za dziękę macie; albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyleż odebrali.
3.RAKOW.NTA jeślibyście pożyczali onym od których się nadziewacie odebrać, co wam jest za łaska? abowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby równo odebrali.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie? albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby zasię tyle odebrali.
5.GDAŃSKA.2017I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo.
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli udzielacie pożyczek tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż jest wasza zasługa? [Wszak] i grzesznicy pożyczają grzesznikom, by równej doznać usługi!
7.MARIAWICII jeślibyście pożyczali tylko tym, od których spodziewacie się znowu wziąć, to cóż wam za to za dzięka? Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby wzięli, ile pożyczyli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśli pożyczacie tylko tym, od których się spodziewacie zwrotu, jaka jest wasza zasługa. Grzesznicy także nawzajem sobie pożyczają, aby doznać tej samej przysługi.
9.GRZYM1936Jeśli pożyczacie takim, od których spodziewacie się odebrać, cóż za zasługę mieć będziecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby odebrać to samo.
10.DĄBR.WUL.1973A jeśli udzielacie pożyczek tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż dla was zapłata? Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyleż odebrali.
11.DĄBR.GR.1961A gdybyście udzielali pożyczek tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż dla was zapłata? Nawet i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyleż odebrali.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to [należy się] wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
13.BRYTYJKAA jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem.
14.POZNAŃSKAA jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to czymże się chcecie chwalić? Grzesznicy także pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać.
15.WARSZ.PRASKALub jeżeli pożyczacie tylko tym, o których wiecie, że wam dług oddadzą, to cóż za dobrodziejstwo z waszej strony? Przecież grzesznicy także pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli pożyczcie tym, od których macie nadzieję odzyskać, jaka jest w was przychylność? Bo i grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo odzyskać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo.
18.TOR.PRZ.2023I jeślibyście pożyczali tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka się wam należy wdzięczność? Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyle samo otrzymać z powrotem.