« Łuk 6:37 Ewangelia Łukasza 6:38 Łuk 6:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dajcie, a dadzą wam, miarę dobrą, natłoczoną, i natrzęsioną, i opływającą dadzą do łona waszego: tąż bo miarą którą mierzycie, odmierzono będzie wam.
2.WUJEK.1923Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą i natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze; bo tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzono.
3.RAKOW.NTDajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą, natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na łono wasze. Tąż bowiem miarą którą mierzycie, odmierzono wam będzie.
4.GDAŃSKA.1881Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą, natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na łono wasze; albowiem tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam zaś obmierzono.
5.GDAŃSKA.2017Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone.
6.SZCZEPAŃSKIDawajcie, a dadzą wam; w zanadrza wasze oddadzą wam miarę dobrą {i} natłoczoną {i} potrzęsioną {i} opływającą. Albowiem jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą.
7.MARIAWICIDawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą i natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na łono wasze. Albowiem tąż miarą, którą będziecie mierzyć, będzie wam odmierzone.
8.BIESZK.ŁUK.1931dawajcie, a będzie wam dane! Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i opływającą nasypią wam w worki wasze. Bo tą samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone.
9.GRZYM1936Dawajcie a i wam dadzą: nałożą wam miarę dobrą, nabitą potrzęsioną i obfitą; bo jaką miarą wy mierzyć będziecie, taką i wam odmierzą.
10.DĄBR.WUL.1973Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze. Albowiem tąż samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone.
11.DĄBR.GR.1961Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze. Albowiem tą samą miarą, jaką mierzycie, będzie wam odmierzone.
12.TYSIĄCL.WYD5Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
13.BRYTYJKADawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
14.POZNAŃSKADawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, czubatą, utrzęsioną, przelewającą się dadzą wam w zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą.
15.WARSZ.PRASKADawajcie innym, to i wam będzie dane: dadzą wam w zanadrza wasze miarę sprawiedliwą, ubitą, potrzęsioną [i pełną] po same brzegi. Bo jaką miarą wy mierzycie, taką i wam odmierzą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, ugniecioną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Bo miarą, którą mierzycie, będzie wam w zamian mierzone.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDawajcie, a będzie wam dane; wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
18.TOR.PRZ.2023Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, napchaną i potrzęsioną, i przelewającą dadzą w zanadrze wasze; jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.”