« Łuk 6:36 Ewangelia Łukasza 6:37 Łuk 6:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie osądzajcie a nie będziecie osądzeni, odpuszczajcie a odpuszczono będzie.
2.WUJEK.1923Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono.
3.RAKOW.NTI nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Wypuszczajcie, a będziecie wypuszczeni.
4.GDAŃSKA.1881Nie sądźcie, a nie bądziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, a będzie wam odpuszczono.
5.GDAŃSKA.2017Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone.
6.SZCZEPAŃSKINie sądźcie <też>, a <na pewno> nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a <napewno> nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a odpuszczą wam.
7.MARIAWICINie posądzajcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone;
9.GRZYM1936Nie sądźcie a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie a nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a przebaczą wam.
10.DĄBR.WUL.1973Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
11.DĄBR.GR.1961I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
13.BRYTYJKAI nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.
14.POZNAŃSKAI nie osądzajcie, abyście nie zostali osądzeni, i nie potępiajcie, abyście nie zostali potępieni. Przebaczajcie, a i wam będzie przebaczone.
15.WARSZ.PRASKAI nie sądźcie też innych, to i sami nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, to i wy nie będziecie potępieni. Przebaczajcie innym, to i wam będzie przebaczone.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie sądźcie a nie zostaniecie osądzeni. Nie skazujcie a nie zostaniecie skazani; uniewinniajcie a będziecie uniewinnieni;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia.
18.TOR.PRZ.2023I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.