« Łuk 6:43 Ewangelia Łukasza 6:44 Łuk 6:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo każde drzewo z własnego owocu poznawają. Bo nie z ciernia zbierają figi, ani z głogu obierają grono.
2.WUJEK.1923Bo każde drzewo z owocu swego bywa poznane; bo nie zbierają z ciernia fig, ani z głogu zbierają winnych jagód.
3.RAKOW.NTKażde bowiem drzewo z własnego owocu poznane bywa; Bo z ciernia nie zbierają fig, ani z głogu zbierają winnej jagody.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż każde drzewo z owocu własnego poznane bywa; boć nie zbierają z ciernia figów, ani z głogu zbierają winnych gron.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbiera się bowiem fig z cierni ani winogron z głogu.
6.SZCZEPAŃSKIWszelkie bowiem drzewo poznaje się po jego owocach; albowiem fig nie zbierają na ostach, ani winogron nie zrywają na tarninie.
7.MARIAWICIWszelkie bowiem drzewo z owocu swego bywa poznane. Boć przecież z ciernia nie zbierają fig, ani z głogu nie zbierają winnych jagód.
8.BIESZK.ŁUK.1931Każde przecież drzewo poznaje się po owocu jego. Bo nie można zbierać z ciernia fig, ani z głogu winnych jagód.
9.GRZYM1936Bo każde drzewo poznaje się z owocu, i nie zbierają cierni z fig ani winogron z głogu.
10.DĄBR.WUL.1973Bo każde drzewo ze swego owocu poznawane bywa. Ani też nie zbierają z cierni fig lub winogron z głogu.
11.DĄBR.GR.1961Bo każde drzewo poznaje się z jego owocu. Nie zbierają bowiem z cierni fig ani winogron z głogu.
12.TYSIĄCL.WYD5Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
13.BRYTYJKAKażde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu.
14.POZNAŃSKAKażde drzewo poznaje się po owocu, bo nie zbiera się fig z ciernia ani winogron nie zrywa się z głogu!
15.WARSZ.PRASKAKażde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winnych jagód z głogu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż każde drzewo jest poznawane z jego własnego owocu. Nie zbierają z cierni fig i nie zrywają z jeżyny winnego grona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig ani z krzewu jeżyn - winogron.
18.TOR.PRZ.2023Gdyż każde drzewo znane jest z własnego owocu; bo nie zbierają z ciernia fig, ani z jeżyn nie zbierają winnych gron.