« Łuk 6:42 Ewangelia Łukasza 6:43 Łuk 6:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest bo dobre drzewo, czyniące owoc zły. Ani drzewo złe, czyniące owoc dobry.
2.WUJEK.1923Albowiem nie jest drzewo dobre, które czyni złe owoce, ani drzewo złe, które czyni owoc dobry.
3.RAKOW.NTAbowiem nie jest drzewo dobre, czyniące owoc zbótwiały; ani drzewo zbótwiałe, czyniące owoc dobry.
4.GDAŃSKA.1881Nie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc zły; ani jest drzewo złe, które przynosi owoc dobry;
5.GDAŃSKA.2017Nie jest bowiem dobre to drzewo, które wydaje zły owoc, ani złe to drzewo, które wydaje dobry owoc.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem niema drzewa dobrego, któreby złe rodziło owoce, ani <też> złego drzewa, któreby rodziło owoc dobry.
7.MARIAWICINie jest bowiem to drzewo dobre, które rodzi złe owoce, ani to drzewo złe, które daje owoc dobry.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo żadne dobre drzewo nie rodzi złego owocu, i naodwrót: żadne złe drzewo nie rodzi dobrego owocu.
9.GRZYM1936Nie jest bowiem dobrem drzewem to, które złe owoce rodzi; ani złem to, które rodzi dobre.
10.DĄBR.WUL.1973Nie masz bowiem drzewa dobrego, które by rodziło złe owoce, ani drzewa złego, które by owoc dobry przynosiło.
11.DĄBR.GR.1961Nie masz bowiem drzewa dobrego, które by rodziło złe owoce, ani też drzewa złego, które by przynosiło owoc dobry.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.
13.BRYTYJKANie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry.
14.POZNAŃSKADrzewo, które rodzi zły owoc, nie jest dobre, ani to, które rodzi dobry owoc, nie jest złe.
15.WARSZ.PRASKANie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce; nie jest też złe to drzewo, które rodzi owoce dobre.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ nie istnieje szlachetne drzewo, które wydaje wstrętny owoc; ani złe drzewo, które wydaje szlachetny owoc;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma bowiem drzewa dobrego, które rodziłoby niedobre owoce, ani drzewa niedobrego, które rodziłoby dobre.
18.TOR.PRZ.2023Nie ma bowiem drzewa dobrego, które przynosiłoby zgniły owoc; ani zgniłego drzewa, które przynosiłoby owoc dobry.