« Łuk 6:8 Ewangelia Łukasza 6:9 Łuk 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto k nim Jesus: Spytam was co się godzi w soboty: dobrze czynić, albo źle czynić? Duszę uzdrowić, albo zagubić?
2.WUJEK.1923I rzekł do nich Jezus: Pytam was, jeźli się godzi w szabbaty dobrze czynić czyli źle? duszę zachować czyli zatracić?
3.RAKOW.NTRzekł tedy Jezus do nich: Spytam was co się godzi się w Szabaty, dobrzeli czynić, czyli źle czynić? duszę zachować, czyli zatracić?
4.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy do nich Jezus: Spytam was o jednę rzecz: Godzili się w sabaty dobrze czynić, czyli źle czynić? Człowieka zachować, czyli zatracić?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do nich: Spytam was o pewną rzecz: Czy wolno w szabaty czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie czy zniszczyć?
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś rzekł do nich: Pytam was: wolno-li w szabat dobrze czynić, czy źle? ocalić życie, czy zniszczyć?
7.MARIAWICII rzekł do nich Jezus: Pytam was, godzili się w szabaty dobrze czynić, czy źle, duszę zbawić, czy stracić?
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy rzekł do nich Jezus: „Pytam was teraz: czy nie należy w sobotę raczej czynić dobre, aniżeli złe, raczej życie ocalić, aniżeli je zniszczyć?”.
9.GRZYM1936A Jezus rzecze do nich: Pytam was, czy się godzi dobrze lub źle czynić w szabat: uratować komu życie, czy o śmierć go przyprawić?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich Jezus: Zapytuję was, czy godzi się w szabaty dobrze czynić, czy też źle, życie ocalić czy zatracić?
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich Jezus: Zapytuję was, czy godzi się w szabat dobrze czynić, czy też źle, życie ocalić, czy zatracić?
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?
13.BRYTYJKAI rzekł do nich Jezus: Zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić czy zatracić?
14.POZNAŃSKAA Jezus powiedział do nich: - Pytam was, czy w szabat należy czynić dobrze czy źle? Ratować życie czy niszczyć?
15.WARSZ.PRASKAPodniósł się wtedy i stanął [pośrodku]. A Jezus powiedział do nich: Pytam was, co godzi się czynić w szabat: dobro czy zło? Ocalić życie czy zgubić je?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie Jezus do nich powiedział: Pytam was: Wolno w szabaty słusznie czynić, czy źle uczynić? Uratować życie, czy zniszczyć?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus natomiast zwrócił się do nich: Pytam was, czy w szabat wolno wyświadczać dobro, czy zło, uratować człowieka, czy go zgubić?
18.TOR.PRZ.Jezus więc powiedział do nich: Zapytam was: Czy wolno w dni sabatu dobrze czynić, czy czynić źle? Życie zachować, czy zniszczyć?