« Łuk 7:20 Ewangelia Łukasza 7:21 Łuk 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W onej lepak godzinie zleczył mnogie od chorób i biczów, i duchów złych, (i) ślepym mnogim darował wzrok.
2.WUJEK.1923A onéjże godziny wiele ich uzdrowił od niemocy i chorób i od duchów złych, a wiele ślepych wzrokiem darował.
3.RAKOW.NTA w onejże godzinie uzdrowił wiele ich od chorób, i biczów, i od duchów złych; i ślepych wiele darował wzrokiem.
4.GDAŃSKA.1881A onejże godziny wiele ich uzdrowił od chorób, od niemocy, i od duchów złych, i wiele ślepych wzrokiem darował.
5.GDAŃSKA.2017A w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem.
6.SZCZEPAŃSKIA właśnie wtedy uzdrowił był wielu z chorób i cierpień i od złych duchów, a wielu ślepym wzrok przywrócił.
7.MARIAWICIA onej godziny wielu ich uzdrowił od niemocy i chorób, i od złych duchów, i wielu ślepym wzrok był przywrócił.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tej to właśnie godziny uzdrowił wielu z chorób i ułomności, wybawił od złych duchów, wielu też niewidomych obdarzył wzrokiem.
9.GRZYM1936A on w tym czasie uwolnił wielu od chorób, ran, złych duchów i przywrócił wzrok wielom.
10.DĄBR.WUL.1973(A tejże godziny uzdrowił był wielu od chorób i cierpień, i od złych duchów, a wielu ślepym wzrok przywrócił).
11.DĄBR.GR.1961(A w owej właśnie chwili uzdrowił wielu od chorób i cierpień, i od złych duchów, i wielu ślepym wzrok przywrócił).
12.TYSIĄCL.WYD5W tym właśnie czasie [Jezus] wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.
13.BRYTYJKAW tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem.
14.POZNAŃSKAWtedy właśnie uwolnił (Jezus) wielu od chorób, od cierpień i od złych duchów i wielu ślepym przywrócił wzrok.
15.WARSZ.PRASKAA właśnie w tym czasie uzdrowił Jezus wielu z różnych chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Wielu też niewidomym wzrok przywrócił.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w tej godzinie wielu uleczył z chorób, złych duchów i plag, oraz wielu ślepym dawał łaskawie widzieć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy, wielu zaś niewidomym podarował wzrok.
18.TOR.PRZ.2023A w tej właśnie godzinie wielu uzdrowił z chorób i udręk, od złych duchów, i wielu ślepym darował by mogli widzieć.