« Łuk 7:26 Ewangelia Łukasza 7:27 Łuk 7:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten jest o którem napisano: Oto ja posyłam posła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
2.WUJEK.1923Ten jest, o którym napisano jest: Oto posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoje przed tobą.
3.RAKOW.NTTen jest o którym napisano: Oto ja posyłam posła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twoję przed tobą.
4.GDAŃSKA.1881Tenci bowiem jest, o którym napisano: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017On jest tym, o którym jest napisane: Oto posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
6.SZCZEPAŃSKIO nim to napisano: »Oto Ja posyłam wysłańca mojego przed obliczem twem, który przygotuje drogę twą przed Tobą«.
7.MARIAWICITen jest bowiem, o którym jest napisane: Oto posyłam Anioła Mojego przed Obliczem Twojem, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą.
8.BIESZK.ŁUK.1931On bowiem nim jest, o którym pisano: Oto posyłam posłańca mego przed obliczem twem, który przygotuje drogę twoją przed tobą.
9.GRZYM1936To ten, o którym jest napisane: Oto posyłam anioła przed obliczem twojem, który ci drogę twoją przygotuje.
10.DĄBR.WUL.1973Ten jest, o którym napisano: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą.
11.DĄBR.GR.1961Bo to jest właśnie ten, o którym napisano: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą.
12.TYSIĄCL.WYD5On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę.
13.BRYTYJKATo jest ten, o którym napisano:Oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą.
14.POZNAŃSKATo jest ten, o którym napisano: "Oto posyłam przed Tobą mego posłańca, który przygotuje Ci drogę".
15.WARSZ.PRASKAOto ten, o którym napisano: Posyłam mojego wysłannika przed Tobą, aby przygotował drogę dla Ciebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten jest tym, o którym napisano: Oto Ja wysyłam mego zwiastuna przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jest tym, o którym napisano: Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca, który pójdzie przed Tobą i utoruje Ci drogę.
18.TOR.PRZ.2023On jest tym, o którym jest napisane: Oto Ja wysyłam swojego posłańca przed Twoim obliczem, który pójdzie przed Tobą przygotować Ci drogę.