« Łuk 7:27 Ewangelia Łukasza 7:28 Łuk 7:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię bo wam, więtszy między urodzonemi z niewiast prorok, nad Johana ponurzyciela żaden nie jest. Lecz mniejszy w królestwie Bożem, więtszy nadeń jest.
2.WUJEK.1923Albowiem powiadam wam: Większy między narodzonymi z niewiast prorok nad Jana Chrzciciela żaden nie jest; lecz który mniejszym jest w królestwie Bożem, większym jest, niźli on.
3.RAKOW.NTMówię bowiem wam: Więtszy między narodzonymi z niewiast, Prorok nad Jana Ponurzyciela żaden nie jest; Lecz który mniejszy jest w onym Królestwie Bożem, więtszy niż on jest on.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powiadam wam: Większego proroka z tych, którzy się z niewiast rodzą, nie masz nad Jana Chrzciciela żadnego; lecz kto najmniejszy jest w królestwie Bożem, większy jest, niżeli on.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam bowiem: Nie ma wśród narodzonych z kobiet większego proroka od Jana Chrzciciela. Lecz ten, kto jest najmniejszy w królestwie Bożym, jest większy niż on.
6.SZCZEPAŃSKI{Albowiem} powiadam wam: między synami niewiast niemasz większego {proroka}, nad Jana {Chrzciciela}; natomiast najmniejszy w królestwie Bożem, większy jest od niego.
7.MARIAWICIAlbowiem, powiadam wam, że między narodzonymi z niewiast niemasz większego proroka nad Jana Chrzciciela. Ale kto jest najmniejszy w Królestwie Bożem, większy jest niźli on.
8.BIESZK.ŁUK.1931Powiadam wam: między potomstwem niewiasty większego nad Jana Chrzciciela proroka niemasz; a jednak najmniejszy w królestwie Bożem większy jest od niego”.
9.GRZYM1936Powiadam wam, że wśród synów ludzkich nie powstał większy prorok nad Jana Chrzciciela. A jednak najmniejszy w królestwie niebieskiem, większy jest od niego.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie masz większego Proroka nad Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest od niego.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nikt nie jest większym nad Jana, a jednak każdy z mniejszych w Królestwie Bożym większy jest od niego.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam <bowiem>: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on.
13.BRYTYJKAPowiadam wam: Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy, od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego.
14.POZNAŃSKAMówię wam, nie narodził się człowiek większy nad Jana. Ale przecież najmniejszy w królestwie Bożym jest większy od niego.
15.WARSZ.PRASKAA ja wam powiadam, że wśród narodzonych z niewiasty nie ma większego od Jana. Lecz i od niego większy jest ten, kto jest najmniejszy w królestwie Bożym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem powiadam wam, że pośród spłodzonych z kobiet, nikt nie jest większym prorokiem od Jana Chrzciciela; ale mniejszy w Królestwie Boga jest większy od niego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem mówię wam: Pośród narodzonych z kobiet, nikt nie jest większym prorokiem od Jana Chrzciciela; ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest od niego.”