« Łuk 7:2 Ewangelia Łukasza 7:3 Łuk 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Usłyszawszy przeto o Jesusie posłał k niemu starsze Judskie, prosząc go, żeby przyszedszy uzdrowił sługę jego.
2.WUJEK.1923A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starsze Żydowskie, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił sługę jego.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starsze Żydowskie, prosząc go aby przyszedszy zachował onego sługę jego.
4.GDAŃSKA.1881Ten usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych z Żydów, prosząc go, aby przyszedłszy uzdrowił sługę jego.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych spośród Żydów, prosząc, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę.
6.SZCZEPAŃSKIUsłyszawszy tedy o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił sługę jego.
7.MARIAWICIA gdy usłyszał (setnik) o Jezusie, posłał do Niego starszych Żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uzdrowił sługę jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy przeto setnik ten usłyszał o przybyciu Jezusa, posłał do niego kilku z starszyzny żydowskiej z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił sługę jego.
9.GRZYM1936Gdy zaś usłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszych z pomiędzy Żydów z prośbą, iżby zechciał przyjść i uzdrowić sługę.
10.DĄBR.WUL.1973Usłyszawszy jednak o Jezusie, wysłał do niego starszych żydowskich prosząc go, aby przybył i uzdrowił sługę jego.
11.DĄBR.GR.1961Setnik usłyszawszy o Jezusie wysłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przybył i ocalił sługę jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
13.BRYTYJKAA usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę.
14.POZNAŃSKASłysząc o Jezusie, posłał do niego starszyznę żydowską z prośbą,
15.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy o Jezusie, posłał [setnik] do Niego starszych żydowskich z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił jego sługę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy usłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszych Judejczyków, prosząc go, aby przyszedł oraz uzdrowił jego sługę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uratował jego sługę.
18.TOR.PRZ.2023A gdy usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę.