« Łuk 7:3 Ewangelia Łukasza 7:4 Łuk 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni przyszedszy ku Jesusowi, prosili go pilno mówiąc: Iż dostojen jest (abyś) to jemu uczynił.
2.WUJEK.1923A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go z pilnością, mówiąc mu: Iż godzien jest, abyś mu to uczynił.
3.RAKOW.NTA oni przyszedszy do Jezusa, prosili go pilnie, mówiąc: Iż godzien jest któremuby okazał to.
4.GDAŃSKA.1881A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go z pilnością, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił;
5.GDAŃSKA.2017A oni przyszli do Jezusa i prosili go usilnie: Godny jest, abyś mu to uczynił.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś oni przybyli do Jezusa, prosili Go usilnie, mówiąc {doń}: Godzien jest, byś mu to wyświadczył;
7.MARIAWICIA oni przyszedłszy do Jezusa, prosili Go pilnie, mówiąc: Że godzien jest tego, abyś mu to uczynił,
8.BIESZK.ŁUK.1931Oni zatem, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, wywodząc: „Zasługuje on zaiste na to, abyś mu to uczynił;
9.GRZYM1936Ci więc przyszli do Jezusa i prosili go usilnie, mówiąc: Zasługuje na tę łaskę;
10.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy przyszli do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc doń: Godzien jest, abyś mu to uczynił,
11.DĄBR.GR.1961Ci więc, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił,
12.TYSIĄCL.WYD5Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili -
13.BRYTYJKAA oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił.
14.POZNAŃSKAaby uzdrowił jego sługę. Oni, stanąwszy przed Jezusem, prosili Go bardzo: - Zasłużył sobie na to, abyś mu pomógł:
15.WARSZ.PRASKAGdy więc przyszli do Jezusa, usilnie Go prosili mówiąc: Naprawdę zasługuje na to, byś go wysłuchał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni, kiedy przybyli do Jezusa, prosili go gorliwie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCi zjawili się u Jezusa i usilnie prosili: Zasługuje, abyś spełnił jego prośbę,
18.TOR.PRZ.2023A gdy oni przybyli do Jezusa, prosili Go gorliwie, mówiąc: Godny jest tego, abyś mu to uczynił;