« Łuk 7:4 Ewangelia Łukasza 7:5 Łuk 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miłuje bo naród nasz i szkołę on zbudował nam.
2.WUJEK.1923Albowiem naród nasz miłuje i on nam zbudował bóżnicę.
3.RAKOW.NTAbowiem miłuje naród nasz, i Bożnicę on nam zbudował.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem miłuje naród nasz, i on nam bóżnicę zbudował.
5.GDAŃSKA.2017Miłuje bowiem nasz naród i zbudował nam synagogę.
6.SZCZEPAŃSKImiłuje bowiem nasz naród, sam nawet bóżnicę nam wystawił.
7.MARIAWICIalbowiem miłuje naród nasz, i on też nam bożnicę zbudował.
8.BIESZK.ŁUK.1931albowiem miłuje naród nasz; on to nam zbudował bóżnicę”.
9.GRZYM1936kocha nasz naród i sam wybudował nam bóżnicę.
10.DĄBR.WUL.1973miłuje bowiem naród nasz, sam nawet zbudował nam synagogę.
11.DĄBR.GR.1961kocha bowiem nasz naród, sam nawet zbudował nam synagogę.
12.TYSIĄCL.WYD5miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
13.BRYTYJKAMiłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę.
14.POZNAŃSKAKocha nasz naród, to on właśnie zbudował nam synagogę.
15.WARSZ.PRASKADarzy bowiem życzliwością nasz naród i nawet sam zbudował nam synagogę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem miłuje nasz naród i sam zbudował nam bóżnicę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITbo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem miłuje nasz naród i sam zbudował nam synagogę.