« Łuk 7:5 Ewangelia Łukasza 7:6 Łuk 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (tak) Jesus szedł z nimi. A gdy już niedaleko był od domu (jego,) posłał k niemu setnik przyjacioły, mówiąc jemu: Panie, nie pracuj się. Bo nie jestem godzien, abyś pod dach mój wszedł.
2.WUJEK.1923A Jezus szedł z nimi. A gdy już nie daleko był od domu, posłał do niego rotmistrz przyjacioły, mówiąc: Panie! nie trudź się; bom nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój.
3.RAKOW.NTA Jezus szedł z nimi. A gdy już on nie daleko był od domu, posłał do niego on Setnik przyjacioły, mówiąc mu: Panie, nie trudź się; bo nie jestem godny, abyś pod mój dach wszedł.
4.GDAŃSKA.1881A tak Jezus szedł z nimi. Ale gdy niedaleko był od domu, posłał do niego on setnik przyjacioły, mówiąc mu: Panie! nie zadawaj sobie pracy; bomci nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus poszedł z nimi. Ale gdy był już niedaleko domu, setnik posłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach.
6.SZCZEPAŃSKIJezus więc poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, wysłał {do Niego} setnik przyjaciół, mówiąc: Panie, nie chciej się trudzić! bo nie jestem godzien, byś wszedł pod dach mój.
7.MARIAWICIJezus tedy szedł z nimi. A gdy już niedaleko był od domu, posłał do Niego setnik przyjaciół, mówiąc: Panie, nie racz się trudzić, albowiem nie jestem godzien, abyś pod dach mój wszedł,
8.BIESZK.ŁUK.1931I poszedł Jezus z nimi. Gdy już był niedaleko od domu, setnik kazał mu powiedzieć przez kilku przyjaciół swoich: „Panie, nie trudź się; bom nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój!
9.GRZYM1936I Jezus poszedł z nimi. A kiedy już był niedaleko od domu, setnik wysłał do niego przyjaciół mówiąc: Panie, nie trudź się, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój.
10.DĄBR.WUL.1973Jezus tedy szedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, wysłał doń setnik przyjaciół mówiąc: Panie, nie trudź się, bom nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój.
11.DĄBR.GR.1961Jezus tedy szedł z nimi. A kiedy już był niedaleko domu, wysłał do niego setnik przyjaciół mówiąc: Panie, nie trudź się, bom nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
13.BRYTYJKAI Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
14.POZNAŃSKAJezus wyruszył więc razem z nimi. Ale kiedy był już blisko domu, setnik wysłał przyjaciół, mówiąc: - Nie trudź się Panie, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach.
15.WARSZ.PRASKAPoszedł wtedy z nimi Jezus. A gdy byli już niedaleko domu, setnik posłał do Niego swoich przyjaciół ze słowami: Nie trudź się, Panie! Nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mojego domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus z nimi wyruszył. Ale kiedy był już blisko oddalony od domu, setnik posłał do niego przyjaciół, mówiąc mu: Panie, nie trudź się, bowiem nie jestem godzien abyś wszedł pod mój dach;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy Jezus wyruszył z nimi. A gdy już był blisko, niedaleko od domu, posłał setnik do Niego przyjaciół, mówiąc Mu: Panie! Nie kłopocz się; nie jestem bowiem godny, abyś wszedł pod mój dach.