« Łuk 7:29 Ewangelia Łukasza 7:30 Łuk 7:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Faryzeuszowie lepak i zakonnicy radę Bożą odrzucili przeciw sobie, nie ponurzeni od niego.
2.WUJEK.1923Ale Pharyzeuszowie i biegli w zakonie wzgardzili radę Bożą sami przeciw sobie, nie ochrzczeni od niego.
3.RAKOW.NTA Faryzeuszowie i Zakonni Nauczycielowie onę radę Bożą odrzucili przeciw samym sobie, nie będąc ponurzeni od niego.
4.GDAŃSKA.1881Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od niego.
5.GDAŃSKA.2017Ale faryzeusze i znawcy prawa odrzucili radę Boga sami przeciwko sobie, nie dając się przez niego ochrzcić.
6.SZCZEPAŃSKIfaryzeusze zaś i uczeni w zakonie, nie przyjąwszy chrztu od niego, udaremnili zamiary Boga względem siebie.
7.MARIAWICIAle Faryzeusze i biegli w Zakonie wzgardzili radą Bożą sami przeciw sobie, nie będąc ochrzczeni od niego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Faryzeuszowie natomiast i uczeni zakonni, nie przyjmując z rąk jego chrztu, zniweczyli zamiary, które Bóg w swej dobroci miał względem nich.
9.GRZYM1936Tymczasem faryzeusze i uczeni zakonni nie wypełnili ku swej szkodzie zamiarów Bożych na sobie, gdyż nie chcieli się chrzcić u Jana.
10.DĄBR.WUL.1973Faryzeusze jednak i uczeni w Zakonie wzgardzili zamiarem Bożym względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.
11.DĄBR.GR.1961Faryzeusze jednak i uczeni w Zakonie wzgardzili zamiarem Bożym względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego).
12.TYSIĄCL.WYD5Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.
13.BRYTYJKANatomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić.
14.POZNAŃSKAFaryzeusze zaś i biegli w Prawie, nie przyjmując od niego chrztu, odrzucili wezwanie Boże.
15.WARSZ.PRASKANatomiast faryzeusze i uczeni w Prawie odrzucili zamiary Boże względem siebie, nie przyjmując od niego chrztu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś faryzeusze oraz nauczyciele Prawa odrzucili plan Boga względem siebie, nie będąc ochrzczonymi przez niego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITFaryzeusze jednak oraz znawcy Prawa zlekceważyli Boży plan względem siebie i nie dali się przez niego zanurzyć.
18.TOR.PRZ.2023A faryzeusze i znawcy Prawa odrzucili postanowienie Boże o nich samych, bo nie zostali przez niego ochrzczeni.