« Łuk 7:34 Ewangelia Łukasza 7:35 Łuk 7:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usprawiedliwiona jest mądrość od dzieci swoich wszytkich.
2.WUJEK.1923I usprawiedliwiona jest mądrość od wszystkich synów swoich.
3.RAKOW.NTI jest usprawiedliwiona mądrość od dziatek swoich wszytkich.
4.GDAŃSKA.1881Ale usprawiedliwiona jest mądrość od wszystkich synów swoich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez wszystkie swoje dzieci.
6.SZCZEPAŃSKII usprawiedliwili mądrość wszyscy jej synowie.
7.MARIAWICII usprawiedliwiona jest Mądrość od wszystkich Jej synów.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jednak uznali za słuszne zarządzenia mądrości Bożej wszyscy jej prawdziwi synowie”.
9.GRZYM1936Taką to sprawiedliwość wyświadczyli mądrości wszyscy jej synowie.
10.DĄBR.WUL.1973i usprawiedliwiona jest mądrość od wszystkich jej synów.
11.DĄBR.GR.1961I usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkich jej synów.
12.TYSIĄCL.WYD5A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
13.BRYTYJKAA usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje.
14.POZNAŃSKAI tak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
15.WARSZ.PRASKALecz mądrości przyznały słuszność jej dzieci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ta mądrość została uznana za prawą z powodu wszystkich jej dzieci.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI tak mądrość znalazła usprawiedliwienie u wszystkich swych dzieci.
18.TOR.PRZ.2023I tak mądrość została uznana za sprawiedliwą przez wszystkie swoje dzieci.”