« Łuk 7:35 Ewangelia Łukasza 7:36 Łuk 7:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prosił go lepak niektóry z Faryzeuszów, aby jadł z nim, i wszedszy do domu Faryzeuszowego usiadł.
2.WUJEK.1923A niektóry z Pharyzeuszów prosił go, aby z nim jadł. I wszedłszy w dom Pharyzeuszów, siadł do stołu.
3.RAKOW.NTA prosił go niektóry z Faryzeuszów aby z nim jadł; a wszedszy w dom Faryzeuszów, usiadł.
4.GDAŃSKA.1881I prosił go niektóry z Faryzeuszów, aby z nim jadł. A tak wszedłszy w dom Faryzeuszów, usiadł.
5.GDAŃSKA.2017I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole.
6.SZCZEPAŃSKIPewien zaś faryzeusz zaprosił Go do swego stołu. Wszedł przeto do domu faryzeusza i zajął miejsce.
7.MARIAWICII prosił Go jeden z Faryzeuszów, aby z nim jadł. I wszedłszy do domu Faryzeusza, spoczął u stołu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Razu pewnego zaprosił jakiś faryzeusz Jezusa do siebie do stołu. Wszedł on przeto do domu faryzeusza i zasiadł przy stole.
9.GRZYM1936Jeden faryzeusz zaprosił go na ucztę. Wszedł więc do jego domu i zasiadł do stołu.
10.DĄBR.WUL.1973A pewien faryzeusz zaprosił go na posiłek ze sobą. I wszedłszy do domu faryzeusza, zasiadł do stołu.
11.DĄBR.GR.1961A pewien faryzeusz zaprosił go na posiłek. I wszedłszy do domu faryzeusza, zasiadł do stołu.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem.
13.BRYTYJKAI zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu.
14.POZNAŃSKAJeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na śniadanie. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce przy stole.
15.WARSZ.PRASKAPewien faryzeusz prosił Go kiedyś, by zasiadł wspólnie z nim do stołu. Wszedłszy wtedy do domu faryzeusza, zasiadł do stołu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pewien z faryzeuszy prosił go, aby z nim zjadł. Zatem gdy wszedł do domu faryzeusza, położył się u stołu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole.
18.TOR.PRZ.2023I prosił Go pewien faryzeusz, aby z nim spożył posiłek; a gdy wszedł do domu faryzeusza, spoczął przy stole .