« Łuk 8:11 Ewangelia Łukasza 8:12 Łuk 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A którzy przy drodze, są słuchający, a potym przychodzi dyabeł, i bierze słowo od serca ich, aby wierząc nie byli zachowani.
2.WUJEK.1923A którzy podle drogi, ci są, którzy słuchają, potem przychodzi djabeł i wybiera słowo z serca ich, aby uwierzywszy, nie byli zbawieni.
3.RAKOW.NTA oni podle drogi, są oni którzy słuchają; za tym przychodzi dyabeł, i wyjmuje mowę z serca ich, aby uwierzywszy nie byli zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881A którzy podle drogi, ci są, którzy słuchają, zatem przychodzi dyjabeł, i wybiera słowo z serca ich, aby uwierzywszy, nie byli zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni.
6.SZCZEPAŃSKIa podle drogi są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i porywa słowo z ich serca, aby przez wiarę nie byli zbawieni.
7.MARIAWICIA którzy przy drodze, są to ci, którzy słuchają, a potem przychodzi dyabeł i zabiera słowo z serca ich, aby wierząc nie byli zbawieni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ziarno podle drogi oznacza tych, którzy coprawda słowo słyszą, lecz potem przychodzi szatan i wybiera je z serca ich, aby nie uwierzyli i nie zbawili się.
9.GRZYM1936Którzy padają przy drodze, są ci, co słuchają słowa, a potem przychodzi szatan i zabiera im słowo z serca, aby się nie zbawili przez wiarę.
10.DĄBR.WUL.1973Przy drodze są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i porywa słowo z serca ich, aby uwierzywszy nie byli snadź zbawieni.
11.DĄBR.GR.1961Przy drodze są ci słuchacze, do których potem przychodzi szatan i porywa słowo z ich serca, aby uwierzywszy nie byli zbawieni.
12.TYSIĄCL.WYD5Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
13.BRYTYJKAA tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
14.POZNAŃSKAA na drodze to ci, którzy je wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i porywa słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni.
15.WARSZ.PRASKACi, co są obok drogi, to ludzie, którzy słuchają [słowa Bożego], lecz potem przychodzi szatan, zabiera z ich serc słowo, ażeby nie byli przez wiarę zbawieni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tymi obok drogi są ci, którzy usłyszeli, ale potem przychodzi ten oszczerczy oraz wybiera Słowo z ich serc, by uwierzywszy nie mogli zostać uratowani.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi; potem jednak przychodzi diabeł i wybiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni.
18.TOR.PRZ.2023A tymi przy drodze są ci, którzy słuchają; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.