« Łuk 8:32 Ewangelia Łukasza 8:33 Łuk 8:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyszedszy czarci od człowieka, weszli w świnie, i sunęło się stado po brzegu do morza, i zadusiło się.
2.WUJEK.1923Wyszli tedy czarci od człowieka i weszli w wieprze, i pędem wpadło stado z przykra w jezioro i utonęło.
3.RAKOW.NTA gdy wyszli czartowie od onego człowieka, weszli w one wieprze; i zapędziło się ono stado z przykra w jezioro; i zadusiło się.
4.GDAŃSKA.1881A wyszedłszy dyjabli z onego człowieka, weszli w świnie; i porwała się ona trzoda pędem z przykra do jeziora, i utonęła.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie. I ruszyło to stado pędem po urwisku do jeziora, i utonęło.
6.SZCZEPAŃSKISzatani tedy, wypadłszy z człowieka, wstąpili w wieprze. Stado zaś z pochyłości góry pędem rzuciło się w jezioro i zatonęło.
7.MARIAWICIWyszły tedy dyabelstwa od onego człowieka i weszły w wieprze. I poszło stado wielkim pędem, i wpadło z przykra w jezioro, i potonęło tam.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wtedy szatani, wypadłszy z tego człowieka, wstąpili w wieprze. I oto teraz rzuciło się całe stado pędem po zboczu góry w jezioro i utonęło.
9.GRZYM1936Wyszli więc szatani z człowieka i weszli w wieprze; a całe stado rzuciło się ze stromego brzegu w jezioro i zatonęło.
10.DĄBR.WUL.1973Wyszły tedy duchy nieczyste z człowieka i weszły w wieprze. A stado pędem z urwistego brzegu wpadło do morza i utonęło.
11.DĄBR.GR.1961Wyszły tedy duchy nieczyste z człowieka i weszły w wieprze. A stado z urwistego zbocza pędem wpadło do jeziora i utonęło.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła.
13.BRYTYJKAGdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło.
14.POZNAŃSKACzarty, które wyszły z człowieka, weszły w świnie. A stado rzuciło się z urwistego brzegu w dół do jeziora i utonęło.
15.WARSZ.PRASKAWyszły więc złe duchy z człowieka i wstąpiły w świnie. I runęła cała trzoda po urwistym zboczu do jeziora, i utonęła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś demony wyszły z człowieka, a weszły w świnie; i ruszyło stado ku jeziorze, w dół urwiska, i utonęło.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska wprost do jeziora - i utonęła.
18.TOR.PRZ.2023A gdy demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie i stado ruszyło w dół zbocza do jeziora, i utonęło.