« Łuk 9:39 Ewangelia Łukasza 9:40 Łuk 9:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I prosiłem uczniów twoich aby go wygnali, a nie mogli.
2.WUJEK.1923I prosiłem uczniów twoich, aby go wyrzucili, a nie mogli.
3.RAKOW.NTI prosiłem uczniów twych aby go wyrzucili, a nie mogli.
4.GDAŃSKA.1881I prosiłem uczniów twoich, aby go wygnali; ale nie mogli.
5.GDAŃSKA.2017I prosiłem twoich uczniów, aby go wypędzili, ale nie mogli.
6.SZCZEPAŃSKIProsiłem wprawdzie uczniów twych, by go wypędzili, ale nie zdołali.
7.BIESZK.ŁUK.1931A prosiłem już uczniów twoich, aby go wypędzili, ale nie zdołali”.
8.GRZYM1936Prosiłem uczniów twoich, aby go wypędzili, ale nie mogli.
9.DĄBR.WUL.1973I prosiłem uczniów twoich, aby go wyrzucili, ale nie mogli.
10.DĄBR.GR.1961I prosiłem uczniów twoich, aby go wyrzucili, ale nie mogli.
11.TYSIĄCL.WYD5Prosiłem Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli.
12.BRYTYJKABłagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili.
13.POZNAŃSKAI prosiłem Twoich uczniów, aby go wyrzucili, ale nie mogli.
14.WARSZ.PRASKAProsiłem Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, lecz nie mogli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawet prosiłem twoich uczniów, aby go wyrzucili, a nie mogli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBłagałem już Twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I prosiłem Twoich uczniów, aby go wyrzucili, a nie mogli.