« Łuk 9:40 Ewangelia Łukasza 9:41 Łuk 9:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jesus rzekł: O rodzie niewierny, i przewrotny, a dokądże będę w was, i cierpieć będę was? przywiedź tu syna twego.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, rzekł: O narodzie niewierny i przewrotny! dokądże będę u was i cierpieć was będę? Przywiedź tu syna twego.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! dokądże wżdy będę u was i cierpieć będę was? Przywiedź tu syna twego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus odpowiadając rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! dokądże z wami będę, i dokądże was cierpieć będę? Przywiedź tu syna twego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus odpowiedział: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami i jak długo mam was znosić? Przyprowadź tu swego syna.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus odezwał się i rzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Dopókiż to mam być z wami i mam was znosić! Przyprowadź tu swego syna!
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy odpowiedział mu Jezus: „O narodzie niewierny i przewrotny! Dokądże mam być z wami i znosić was cierpliwie? Przyprowadźno tu syna swego!”.
8.GRZYM1936A Jezus mu rzecze: Narodzie niewierny a przewrotny! Dokąd będę z wami? Dokąd znosić was będę? Przyprowadź mi tu syna.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy Jezus odpowiadając rzekł: O, plemię niewierne i przewrotne, dokądże to wśród was będę i będę was cierpiał? Przywiedź tu syna swego.
10.DĄBR.GR.1961Tedy Jezus odpowiedział: O plemię niewierne i przewrotne, dokąd to przebywać będę wśród was, zmuszony was znosić? Przyprowadź tu syna swego.
11.TYSIĄCL.WYD5I rzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Dokąd jeszcze będę wśród was i będę was znosił? Przyprowadź tu swego syna!
12.BRYTYJKAA Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić? Przyprowadź tutaj syna swego.
13.POZNAŃSKAA Jezus odrzekł: - Przewrotne pokolenie niedowiarków! Jak długo jeszcze będę z wami? Jak długo jeszcze będę was znosił? Przyprowadź tutaj swojego syna.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiadając rzekł: Plemię niewierne i przewrotne! Jak długo mam być jeszcze z wami i znosić was? Przyprowadź twojego syna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł: O, pokolenie przewrotne i bez wiary! Do kiedy będę z waszym i cierpliwie będę was znosił? Przyprowadź tu twego syna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: O, rodzie bez wiary i spaczony! Jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swego syna.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus w odpowiedzi, rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami, i będę was znosił? Przyprowadź tu swojego syna.