« Jan 1:33 Ewangelia Jana 1:34 Jan 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja nie znałem go. Lecz on co mię posłał ponurzać w wodzie, on mi rzekł: Na kogobyś ujrzał ducha zstępującego i trwającego na niem, ten jest ponurzający wduchu świętem.
2.WUJEK.1923A jam widział, i dałem świadectwo, że ten jest Syn Boży.
3.RAKOW.NTA jam widział i świadczył, że ten jest on syn Boży.
4.GDAŃSKA.1881A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży.
5.GDAŃSKA.2017Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym.
6.SZCZEPAŃSKII sam to widziałem i jestem świadkiem, że ten jest Synem Bożym.
7.GRZYM1936A ja widziałem i świadectwo dałem, że on jest synem Bożym.
8.DĄBR.WUL.1973I sam to widziałem, i dałem świadectwo, że on jest Synem Bożym.
9.DĄBR.GR.1961I sam to widziałem, i dałem świadectwo, że on jest Synem Bożym.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
11.BRYTYJKAA ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.
12.POZNAŃSKATak, ja to ujrzałem i oświadczam, że On jest Synem Bożym.
13.WARSZ.PRASKAWidziałem to i zaświadczam, że On jest Synem Bożym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ja zobaczyłem oraz zaświadczam, że ten jest Synem Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa to widziałem i potwierdzam, że właśnie On jest Synem Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ja widziałem i zaświadczyłem, że Ten jest Synem Bożym.