« Jan 1:41 Ewangelia Jana 1:42 Jan 1:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Ty jesteś Symon syn Jony. Ty zwan będziesz Kefa, co się wykłada, kamienny.
2.WUJEK.1923I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Symon, syn Jona: ty będziesz zwan Cephas, (co się wykłada, Opoka).
3.RAKOW.NTI przywiódł go do Jezusa. A pojźrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Symon, syn Jony; Ty nazwan będziesz Kephas, co się wykłada Opoka.
4.GDAŃSKA.1881I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kiefas, co się wykłada Piotr.
5.GDAŃSKA.2017I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas – co się tłumaczy: Piotr.
6.SZCZEPAŃSKI{I} przywiódł go do Jezusa. {A} Jezus, utkwiwszy weń wzrok swój, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana; ty zwan będziesz Kefas, to znaczy Piotr-Opoka.
7.GRZYM1936I zaprowadził go do Chrystusa. A Jezus popatrzał na niego i rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jony; ty będziesz się nazywał Cefas (to znaczy Piotr).
8.DĄBR.WUL.1973I przyprowadził go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus rzekł mu: Tyś jest Szymon, syn Jony; będziesz się nazywał Kefas, to znaczy: Piotr.
9.DĄBR.GR.1961Zaraz przyprowadził go do Jezusa. A Jezus przypatrzył mu się i rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana; będziesz się nazywał Kefas (to znaczy: Piotr).
10.TYSIĄCL.WYD5I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.
11.BRYTYJKAI przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).
12.POZNAŃSKAI zaprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzawszy na niego rzekł: - Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz zwał się Kefas, to znaczy opoka.
13.WARSZ.PRASKAI przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Tyś jest Szymon, syn Jony, ale będziesz się nazywał Kefas – to znaczy Piotr.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nawet go zaprowadzili do Jezusa. A Jezus przypatrzył mu się i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas (co się tłumaczy Piotr).
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kamień (to znaczy: Piotr).
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus przyjrzawszy się mu, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas, co tłumaczy się – Piotr.