« Jan 1:45 Ewangelia Jana 1:46 Jan 1:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu Nathanael: z Nazaretha może(li) co dobrego być? Mówi mu Filip: Przydź a oglądaj.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Nathanael: Możeż co dobrego być z Nazaret? Rzekł mu Filip: Pójdź a oglądaj.
3.RAKOW.NTI rzekł mu Nathanael: Z Nadzaretu może co dobrego być? Mówi mu Filip: Pódź a obacz!
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Natanael: Możesz z Nazaretu być co dobrego? Rzekł mu Filip: Pójdź, a oglądaj!
5.GDAŃSKA.2017I zapytał go Natanael: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: Chodź i zobacz!
6.SZCZEPAŃSKIAle Natanael mu odparł: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz.
7.GRZYM1936Rzecze mu Bartłomiej: Może być co dobrego z Nazaretu? Powiada mu Filip: Chodź: zobaczysz.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz.
9.DĄBR.GR.1961Mówi mu Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Pójdź a zobacz.
10.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz.
11.BRYTYJKAWtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz!
12.POZNAŃSKAPowiedział mu Natanael: - Czy może być co dobrego z Nazaretu? Mówi mu Filip: - Chodź i zobacz.
13.WARSZ.PRASKAA na to odpowiedział Natanael: Czyż może być coś dobrego z Nazaretu? I rzekł Filip: Chodź i zobacz!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Natanel mu powiedział: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: Chodź i zobacz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Natanael odpowiedział: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Przyjdź i sam się przekonaj.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mu Natanael: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Chodź i zobacz!