« Jan 1:47 Ewangelia Jana 1:48 Jan 1:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Nathanael: Skąd mię znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Wprzód niźli cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
2.WUJEK.1923Rzecze mu Nathanael: Zkądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwéj niż cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
3.RAKOW.NTMówi mu Nathanael: Skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwej niż cię Filip wołał, gdyś był pod figą, widziałem cię.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Natanael: Skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Pierwej niż cię Filip zawołał, gdyś był pod figowem drzewem, widziałem cię.
5.GDAŃSKA.2017Natanael go zapytał: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: Zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię.
6.SZCZEPAŃSKISkądże Mnie znasz? - pyta Go Natanael. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zanim cię Filip wezwał, gdyś był pod drzewem figowem, widziałem cię.
7.GRZYM1936Mówi mu Bartłomiej: Skąd mnie znasz? Odpowiedział Jezus: Nim cię Filip zawołał, widziałem cię pod figą.
8.DĄBR.WUL.1973Pyta go Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiadając Jezus rzekł mu: Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą.
9.DĄBR.GR.1961Pyta go Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiadając Jezus rzekł mu: Widziałem cię zanim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą.
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem.
11.BRYTYJKARzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym.
12.POZNAŃSKAPyta Go Natanael: - Skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: - Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim cię Filip zawołał.
13.WARSZ.PRASKAWtedy Natanael zapytał Go: Skąd mnie znasz? A Jezus na to: Zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, jak siedziałeś pod drzewem figowym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Natanel: Skąd mnie znasz? A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zanim cię Filip zawołał, zobaczyłem cię gdy byłeś pod figowym drzewem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNatanael zapytał: Skąd mnie znasz? A Jezus: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Natanael powiedział do Niego: Skąd mnie znasz? W odpowiedzi, Jezus rzekł mu: Zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod figowcem.