« Jan 1:49 Ewangelia Jana 1:50 Jan 1:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Iżem ci rzekł, widziałem cię pod figą, wierzysz; więtszego (co) niż to ujrzysz.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział: Widziałem cię pod figą, wierzysz, większe nad to ujrzysz.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem powiedział tobie: Widziałem cię pod figą, wierzysz? więtsze rzeczy nad te oglądasz.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział: Widziałem cię pod figowem drzewem, wierzysz; większe rzeczy nad te ujrzysz.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Czy wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odpowiedział i rzekł doń: Wierzysz dlatego, żem ci powiedział, <iż> widziałem cię pod drzewem figowem? Większe rzeczy ujrzysz!
7.GRZYM1936A Jezus mu rzecze: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś? Więcej nad to zobaczysz.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś: więcej nad to zobaczysz.
9.DĄBR.GR.1961A Jezus mu na to: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, to już wierzysz? Jeszcze większe rzeczy zobaczysz.
10.TYSIĄCL.WYD5Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to.
11.BRYTYJKAA Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to.
12.POZNAŃSKAA Jezus tak mu odpowiedział: - Uwierzyłeś bo ci powiedziałem, że widziałem cię pod drzewem figowym. Zobaczysz więcej niż to.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus na to: Czy dlatego uwierzyłeś, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz o wiele więcej niż to.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus odpowiadając, mu rzekł: Wierzysz, ponieważ ci powiedziałem, że zobaczyłem cię pod figowcem? Większe rzeczy od tych zobaczysz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus mu powiedział: Wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział do niego: Wierzysz dlatego, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem. Ujrzysz większe rzeczy niż te.