« Jan 10:23 Ewangelia Jana 10:24 Jan 10:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ostąpili go przeto Judowie i mówili mu: Dokąd duszę naszę niszczysz? Jeśli ty jesteś Christus rzecz nam jawnie.
2.WUJEK.1923Obstąpili go tedy Żydowie, a rzekli mu: Dokądże duszę naszę na rzeczy trzymasz? Jeźliś ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
3.RAKOW.NTObstąpili go tedy Żydowie, i mówili mu: Dokądże duszę naszę zawieszasz? Jeśliżeś ty jest on Christus, powiedz nam jawnie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy go obstąpili Żydowie i rzekli mu: Dokądże dusze nasze na rzeczy trzymasz? Jeźliżeś ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi obstąpili go i zapytali: Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie.
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy przeto otoczyli Go i rzekli doń: Dokądże nas w niepewności trzymać będziesz? Jeśliś Ty Chrystus, powiedz nam otwarcie!
7.MARIAWICIObstąpili Go tedy Żydzi i mówili Mu: Dokądże dusze nasze w niepewności trzymasz? Jeśli żeś ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
8.GRZYM1936Otoczyli go tedy Żydzi i mówili mu: Dokądże będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśliś ty jest Chrystus, powiedz nam otwarcie.
9.DĄBR.WUL.1973Obstąpili go tedy Żydzi i rzekli mu: Dokądże nas trzymać będziesz w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam jawnie.
10.DĄBR.GR.1961Obstąpili go tedy Żydzi i mówili mu: Dokądże nas trzymać będziesz w niepewności? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam jawnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!
12.BRYTYJKAWtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.
13.POZNAŃSKAOtoczyli Go Judejczycy i zapytali: - Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Odpowiedz nam jasno: Czy Ty jesteś Mesjaszem?
14.WARSZ.PRASKAZebrali się tedy wokół Niego Żydzi i zapytali Go: Jak długo jeszcze będziesz nas utrzymywał w niepewności? Jeżeli jesteś Mesjaszem, powiedz nam to otwarcie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc obstąpili go Żydzi i mu mówili: Aż do jakiego czasu odrzucasz nasze serca? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam to otwarcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy obstąpili Go Żydzi i zapytali: Jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.
17.TOR.PRZ.Żydzi więc obstąpili Go i powiedzieli do Niego: Jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam to otwarcie.