« Jan 10:33 Ewangelia Jana 10:34 Jan 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział im Jezus: Nie jest(li) napisano wzakonie waszem: Ja rzekłem, Bogowie jesteście?
2.WUJEK.1923Odpowiedział im Jezus: Zali nie jest napisano w zakonie waszym: Iż Jam rzekł: Bogowie jesteście?
3.RAKOW.NTOdpowiedział im Jezus: Zali nie jest napisano w Zakonie waszym: Jam rzekł: Bogowie jesteście?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im Jezus: Izali nie jest napisano w zakonie waszym: Jam rzekł: Bogowie jesteście?
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym Prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?
6.SZCZEPAŃSKIJezus im odrzekł: Czyż w prawie waszem nie napisano: »Ja rzekłem: bogami jesteście«?
7.MARIAWICIOdpowiedział im Jezus: Izali nie napisane jest w Zakonie waszym: Że Jam rzekł: jesteście bogowie?
8.GRZYM1936Rzecze im na to Jezus: Czyż nie napisano w Zakonie waszym: Jam powiedział: Bogami jesteście?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział im Jezus: Czyż w Prawie waszym nie napisano: Jam rzekł: bogami jesteście?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział im Jezus: Czyż w Prawie waszym nie napisano: Jam rzekł: bogami jesteście?
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
12.BRYTYJKAOdpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
13.POZNAŃSKAOdrzekł im Jezus: - Czyż w waszym Prawie nie napisano: "Rzekłem: Bogami jesteście"?
14.WARSZ.PRASKAZapytał ich tedy Jezus: A czyż w waszym Piśmie nie znajdują się słowa: Powiedziałem: bogami jesteście?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym Prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Czy w waszym Prawie nie zostało napisane: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział im: „Czy w Prawie waszym nie zostało napisane: Ja powiedziałem: Bogami jesteście?”