« Jan 10:34 Ewangelia Jana 10:35 Jan 10:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli ony nazwał Bogami, ku którym mowa Boża była, a niemoże się rozruszyć (pismo.)
2.WUJEK.1923Jeźliżeć one nazwał bogami, do których stała się Boża mowa, a nie może być Pismo skażone:
3.RAKOW.NTJeśliżeć one nazwał Bogi, do których się mowa Boża sstała, a nie może być rozwiązane Pismo;
4.GDAŃSKA.1881Jeźliżeć one nazwał bogami, do których się stało słowo Boże, a nie może być Pismo skażone;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone;
6.SZCZEPAŃSKIJeśli nazwał bogami tych, do których słowo Boże było skierowane - a Pismo mylić się nie może,
7.MARIAWICIJeśli tedy nazwał bogami tych, do których się mowa Boża stała, i nie może być Pismo skażone,
8.GRZYM1936Jeśli bogami nazwał tych, do których Bóg przemawiał, a Pismo mylić się nie może,
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli nazwał bogami tych, dla których przeznaczone było słowo Boże, a Pismo mylić się nie może,
10.DĄBR.GR.1961Jeśli nazwał bogami tych, dla których przeznaczone było słowo Boże – a Pismo mylić się nie może –
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli [Pismo] nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić -
12.BRYTYJKAJeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),
13.POZNAŃSKAPismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże - a Pisma nie można zmnienić -
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc Pismo nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież słów Pisma nie można podważać –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli tamtych, do których było słowo Boga, nazwał bogami, a Pismo nie może zostać unieważnione;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli autor nazwał bogami tych, do których skierowano Słowo Boże - a Pismo jest nienaruszalne -
17.TOR.PRZ.„Jeśli o tych, powiedział jesteście bogami, do których było skierowane Słowo Boże – a Pismo nie może być naruszone,”