« Jan 11:15 Ewangelia Jana 11:16 Jan 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto Thomasz rzeczony bliźniec, uczniom: Idźmy i my, abychmy pomarli znim.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Tomasz, który się wykłada Dydymus, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli.
3.RAKOW.NTRzekł tedy Tomasz, nazwany Didymus, spólnym uczniom: Pódźmy i my, abyśmy pomarli z nim.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł zatem Tomasz, którego zwano Dydymus, spółuczniom: Pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów: Chodźmy i my, aby z nim umrzeć.
6.SZCZEPAŃSKIA Tomasz, nazywany Didymus, odezwał się do współuczniów: Idźmy i my, aby z Nim wspólnie umrzeć.
7.MARIAWICIWtedy rzekł Tomasz, którego zowią Bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy też i my, abyśmy z Nim pomarli.
8.GRZYM1936Wtedy Tomasz, zwany bliźniakiem, rzekł do współuczniów: Chodźmy i my umrzyjmy z nim razem.
9.DĄBR.WUL.1973A Tomasz, którego zowią Didymus, odezwał się do współuczniów: Chodźmy i my umrzeć razem z nim.
10.DĄBR.GR.1961A Tomasz, którego nazywają Didymos, odezwał się do współuczniów: Chodźmy i my umrzeć razem z nim.
11.TYSIĄCL.WYD5A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć.
12.BRYTYJKATedy rzekł Tomasz, zwany Bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli.
13.POZNAŃSKAA Tomasz, zwany Bliźniakiem, powiedział do współuczniów: - I my chodźmy, aby umrzeć z Nim.
14.WARSZ.PRASKAA Tomasz, zwany inaczej Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, żeby razem z Nim umrzeć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Tomasz, zwany Dwojaki, powiedział współuczniom: Chyba i my pójdziemy, abyśmy z nim umarli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów: To my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli.
17.TOR.PRZ.Powiedział więc Tomasz, zwany Didymos, do współuczniów: Chodźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli.