« Jan 11:25 Ewangelia Jana 11:26 Jan 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszelki kto żywie i wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszli temu?
2.WUJEK.1923A wszelki, który żywie a wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzysz temu?
3.RAKOW.NTA wszelki, który żywie, i wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzysz temu?
4.GDAŃSKA.1881A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszże temu?
5.GDAŃSKA.2017A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
6.SZCZEPAŃSKIa każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, <napewno> nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
7.MARIAWICII wszelki, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu?
8.GRZYM1936Kto tylko żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
9.DĄBR.WUL.1973a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
10.DĄBR.GR.1961a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
12.BRYTYJKAA kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
13.POZNAŃSKAA każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
14.WARSZ.PRASKAKażdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy, kto żyje i wierzy względem mnie nie umrze na wieczność. Wierzysz temu?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
17.TOR.PRZ.„A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”