« Jan 12:30 Ewangelia Jana 12:31 Jan 12:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ninie sąd jest świata (tego) ninie książę świata tego wygnano precz.
2.WUJEK.1923Teraz jest sąd świata, teraz książę tego świata precz wyrzucone będzie.
3.RAKOW.NTTeraz sąd jest świata tego; teraz Książę świata tego wyrzucone będzie precz.
4.GDAŃSKA.1881Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie.
5.GDAŃSKA.2017Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.
6.SZCZEPAŃSKITeraz rozstrzyga się los <tego> świata, teraz władca tego świata będzie precz wyrzucon.
7.MARIAWICITeraz jest sąd tego świata, teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony.
8.GRZYM1936Teraz sąd się dokonywa nad tym światem; teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz jest sąd świata, teraz książę tego świata precz wyrzucony zostanie.
10.DĄBR.GR.1961Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz książę tego świata precz wyrzucony zostanie.
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.
12.BRYTYJKATeraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.
13.POZNAŃSKATeraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.
14.WARSZ.PRASKASąd odbywa się teraz nad tym światem i władca tego świata musi pójść precz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz dzieje się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony.
17.TOR.PRZ.Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.