« Jan 12:31 Ewangelia Jana 12:32 Jan 12:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja jeśli wywyższon będę z ziemie wszytko pociągnę k sobie.
2.WUJEK.1923A Ja jeźli będę podwyższon od ziemie, pociągnę wszystko do siebie.
3.RAKOW.NTA ja, gdy będę podwyższon z ziemie, wszytki pociągnę do siebie.
4.GDAŃSKA.1881A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.
5.GDAŃSKA.2017A ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie.
6.SZCZEPAŃSKIA Ja, gdy nad ziemią zawisnę, wszystko do Siebie pociągnę.
7.MARIAWICIA Ja jeśli będę podwyższony od ziemi, wszystko pociągnę do Siebie.
8.GRZYM1936A ja gdy zostanę podniesiony nad ziemią, wszystko pociągnę do siebie.
9.DĄBR.WUL.1973A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę.
10.DĄBR.GR.1961A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystkich do siebie przyciągnę.
11.TYSIĄCL.WYD5A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
12.BRYTYJKAA gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
13.POZNAŃSKAJa zaś, kiedy będę podniesionny nad ziemię, wszystkich przyciągnę do siebie.
14.WARSZ.PRASKAJa zaś, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, wszystkich pociągnę ku sobie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja, kiedy zostanę wyniesiony z dala od ziemi, wszystkich do siebie przyciągnę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie.
17.TOR.PRZ.„A ja gdy będę podniesiony z ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.”